Taiwan Epidemic Prevention succeeded, Immigration | JiaYu

台灣防疫成功晉升移民心水地 移民方法有4種

自武漢肺炎爆發後,台灣防疫的成功世界都看在眼內,尤其政府當機立斷,禁止口罩出口,亦令香港人心生羨慕。台灣的各種政策都顯示出政府會以保護當地市民為優先,反成為了大眾的移民心水地。

台灣離香港相對近,十分方便港人回港探望親友,沒有時差之餘,天氣亦與香港十分接近,而且台灣的飲食和生活習慣等,香港人十分能夠適應,租金、物價又較低,整體的消費水平都會較低。種種原因都使台灣成為了香港人的熱門移民選擇,現時移民至台灣的方法有4種,主要為投資移民、創業移民、技術移民及升學移民。

投資移民:

1.   投資600萬新台幣(約150萬港元)並在當地經營生意一年

2.   連續在台灣住滿一年,期間不能離開超過30日;或

3.   連續在台灣兩年內,每年在台灣居住滿270日

創業移民:

具備高中以上學歷;及符合以下其中一個條件:

1.  獲得台灣或海外創業投資、事業投資,或於台灣政府認可之國際募資平台籌得超過200萬元新台幣(約50萬港元)以上

2.  獲准加入政府認可的國際創新產業園區或育成機構

3.  取得台灣或海外專利權,或具認可的專業技能

4.  參加台灣或海外具代表性之創業、設計比賽得獎者,或通過政府鼓勵外國創業家來台專案計畫的申請

5.  獲台灣政府批核創新項目的補助金額達300萬元新台幣(約75萬港元)以上

6.  地方政府批核創新項目的補助金額達100萬元新台幣(約25萬港元)以上

7.  設立符合「具創新能力之新創事業認定原則」的事業,擔任該事業負責人,並投資100萬元新台幣(約25萬港元)以上

8.  申請事業或其負責人曾於台灣或海外具重要影展入圍或獲獎

9.  經政府認可機構認定或推薦具創新能力

技術移民:

申請人必需具有專業領域能力,並於香港取得相關執業證書。另外於指定領域如學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光領域有特殊成就,便可申請。

升學移民:

申請人於當地升學畢業後,台灣政府會依照「評點配額制」,以其學歷、中文及外語能力、外國生活經驗等8個項目計分,從而審批申請人的工作資格,達70分且並有月薪38,000元新台幣(約9,500港元)或以上者,即可獲准留台工作。另外,申請人必需居留台灣至少5年,每年在台居住183日或以上,而在第5年的月薪需有約42,000元新台幣(約10,500港元),才可申請定居。

Share:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
On Key

Related Posts

10-16/01 本週出租紀錄

是周英國物業出租紀錄將回顧去年7月售出的樓盤,該層Flat位於蘇格蘭的Inverclyde,屬於我們比較少介紹到的區域。恭喜李先生成功成交心儀筍盤,由指示到完成交易只用了不足一個月,簡直神速,感謝蘇格蘭Sourcing Team為客戶勞心勞力。此樓盤租金回報率為18.6%

熱門移民國家政策比較(一)——澳洲、加拿大、台灣技術移民

香港移民潮一浪接一浪,有BNO固之然煩少好多嘢。但若然你冇BNO、又或者唔鍾意英國,都可以考慮下其他熱門移民國家。接下來一連幾篇文章,都會介紹及比較幾個熱門移民國家——澳洲、加拿大及台灣移民嘅政策,首先要介紹嘅移民類別就係技術移民喇!

03-09/01 本週出租紀錄

本周英國物業出租紀錄將介紹連租約買的樓盤,位於North Lanarkshire的小型Cottage Flat,附近有多個熱門住宅區,鄰近格拉斯哥。恭喜沈小姐成功購買樓盤,由預留樓盤到收樓收鑰匙,只用了兩個月左右的時間,在疫情影響下仍算是頗快的速度!此樓盤租金回報率為9.2%。