taiwan-immigration

台灣防疫成功晉升移民心水地 移民方法有4種

自武漢肺炎爆發後,台灣防疫的成功世界都看在眼內,尤其政府當機立斷,禁止口罩出口,亦令香港人心生羨慕。台灣的各種政策都顯示出政府會以保護當地市民為優先,反成為了大眾的移民心水地。

台灣離香港相對近,十分方便港人回港探望親友,沒有時差之餘,天氣亦與香港十分接近,而且台灣的飲食和生活習慣等,香港人十分能夠適應,租金、物價又較低,整體的消費水平都會較低。種種原因都使台灣成為了香港人的熱門移民選擇,現時移民至台灣的方法有4種,主要為投資移民、創業移民、技術移民及升學移民。

投資移民:

1.   投資600萬新台幣(約150萬港元)並在當地經營生意一年

2.   連續在台灣住滿一年,期間不能離開超過30日;或

3.   連續在台灣兩年內,每年在台灣居住滿270日

創業移民:

具備高中以上學歷;及符合以下其中一個條件:

1.  獲得台灣或海外創業投資、事業投資,或於台灣政府認可之國際募資平台籌得超過200萬元新台幣(約50萬港元)以上

2.  獲准加入政府認可的國際創新產業園區或育成機構

3.  取得台灣或海外專利權,或具認可的專業技能

4.  參加台灣或海外具代表性之創業、設計比賽得獎者,或通過政府鼓勵外國創業家來台專案計畫的申請

5.  獲台灣政府批核創新項目的補助金額達300萬元新台幣(約75萬港元)以上

6.  地方政府批核創新項目的補助金額達100萬元新台幣(約25萬港元)以上

7.  設立符合「具創新能力之新創事業認定原則」的事業,擔任該事業負責人,並投資100萬元新台幣(約25萬港元)以上

8.  申請事業或其負責人曾於台灣或海外具重要影展入圍或獲獎

9.  經政府認可機構認定或推薦具創新能力

技術移民:

申請人必需具有專業領域能力,並於香港取得相關執業證書。另外於指定領域如學術、科學、文化、新聞、金融、保險、證券、期貨、運輸、郵政、電信、氣象或觀光領域有特殊成就,便可申請。

升學移民:

申請人於當地升學畢業後,台灣政府會依照「評點配額制」,以其學歷、中文及外語能力、外國生活經驗等8個項目計分,從而審批申請人的工作資格,達70分且並有月薪38,000元新台幣(約9,500港元)或以上者,即可獲准留台工作。另外,申請人必需居留台灣至少5年,每年在台居住183日或以上,而在第5年的月薪需有約42,000元新台幣(約10,500港元),才可申請定居。

Share:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
On Key

Related Posts

移民台灣申請條件全面睇 邊種移民方案最適合你?

本週英國物業的成交紀錄又出爐了!客戶阮先生於6月底、7月初購買的大格拉斯哥荀盤,位於Wishaw的小鎮。事不宜遲,立即來參觀一下樓盤吧。這間Flat位於大格拉斯哥附近的North Lanarkshire的小鎮Newmains。Newmains多年前曾為蘇格蘭的工業重鎮,現已成為熱門住宅區。

11-17/10 本週成交紀錄

本週成交紀錄,竟然難得賣出的是位於極近格拉斯哥市中心的G1樓盤!客戶Shirley初嘗當業主的滋味,亦是她第一幢購買的英國物業。大家一定想好好參觀這個難得的市中心盤吧!這幢Apartment位於格拉斯哥市中心G1地區,鄰近佳德河(River Clyde)。

港人熱話「走資」 比較各大英國銀行開離岸戶口收費

早前國安法實施後,唔少港人都對資產留喺香港產生憂慮,唔少人都萌生將資產調離香港嘅諗法;另外,港人以BNO移民英國彷彿如箭在弦,亦有一部分人士有實際需要,將現有嘅資產轉移到英國。喺呢幾個月,好多人都會討論到開離岸戶口、換外幣等,咁呢個係咪「走資」嘅最好方法呢?