fbpx
Business Investment Immigration to Australia | JiaYu

商務投資移民澳洲要注意 疫症關係只接受部分州提名

因受到武漢肺炎的疫情影響,很多國家的移民局都暫時關閉不接受移民申請,例如愛爾蘭移民局早在一星期前已經關閉,而經商務簽證(188/132類)到移民熱門國澳洲要注意,現在只接受部分州提名。

澳洲劃分為6州和2領地,新南威爾斯(New South Wales),首府悉尼(Sydney)、昆士蘭(Queensland),首府布里斯本(Brisbane)、南澳(South Australia),首府阿德萊德(Adelaide)、塔斯馬尼亞(Tasmania),首府荷巴特(Hobart)、維多利亞(Victoria),首府墨爾本(Melbourne)、西澳(Western Australia),首府伯斯(Perth)、首都領地(Australian Capital Territory),首府坎培拉(Canberra)和北領地(North Territory),首府達爾文(Darwin)。

仍然接受公開州提名的地區有西澳、塔斯馬尼亞、北領地和維多利亞,即代表所屬維多利亞的熱門墨爾本,還繼續供大家選擇。

而暫例接管公開提名的分別有:
新南威爾斯
在新的計劃年度開始於2020年7月1日之前,新南威爾斯無法接受通過電子郵件發送的BIIP申请。其中包括:
·商業創新和投資(臨時)簽證(188類)和
·商業人才簽證(132類)

昆士蘭
所有商務簽證(188/132類)均達到2019-20財政年的提名分配

南澳
由於申請數量空前,移民局建議,南澳大利亞提名的商務簽證證(188/132類)子類别的分配已在2019-20計劃年度達到容量。

首都領地
暫停處理-ACT BIIP提名。ACT現在已達到BIIP提名名額的2019/20分配。從該日期起提交的任何ACT BIIP提名申请都將2020年7月1日之前進行處理。

Share:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
On Key

Related Posts

18-24/07 本週出租紀錄

本周英國物業的出租紀錄為位於East Kilbride的一房Flat單位,當地社區設施完善,為蘇格蘭著名的市鎮,吸引了不少居民居住。恭喜黃小姐成功租出樓盤,由確認購買指示至收樓約用了兩個月時間。此樓盤租金回報率為12.6%。

永居同入籍有咩分別?申請PR要坐幾耐移民監?

經常會有唔同嘅朋友問,成功移民嘅定義係咩?時常聽到嘅永居即係咩意思?同入籍又有咩分別?喺移民公司嘅角度睇,其實當一個人或者一個家庭成功取得永居身份後,就已經等於移民。跟住不如即刻睇下永居同入籍嘅分別,以及唔同國家對永居年期嘅要求啦! 永居 VS 入籍 永居即擁有在某國合法居住、工作、讀書、自由出入境嘅權利等,同時為當地稅務居民,可以享有不同福利及津貼,例如醫療、房屋、借貸等。 而入籍代表你正式成為該國公民,亦有可能要放棄原有國籍(視乎移民國家接唔接納雙重國籍)。入籍後同永居身份最大嘅分別就係是否擁有投票權、選舉及被選舉權,以及申請政府、公共機構的工作嘅權利。 永居 入籍 居住權 ✓ ✓ 工作、讀書權 ✓ ✓ 自由出入境 ✓ ✓ 申請福利或津貼權 ✓ ✓ 投票權 ✓ 選舉及被選舉權 ✓ 申請政府、公共機構權利

04-10/07 本週出租紀錄

本周英國物業的出租紀錄為位於East Kilbride的一房Flat單位,當地社區設施完善,為蘇格蘭著名的市鎮,吸引了不少居民居住。恭喜黃小姐成功租出樓盤,由確認購買指示至收樓約用了兩個月時間。此樓盤租金回報率為12.6%。