fbpx
Some Hong Kong people working on setting International Charter City, mean to looking for a new home for Hong Kong -JiaYu

海外建立愛爾蘭設 為香港人尋找合適的國家

在過去大半年沈旭輝及一班志同道合的朋友和數十名志願者,開始推動在海外建立國際特設城市(International Charter City,以下簡稱ICC),為香港人尋找合適的國家和地點。他們所要建設的ICC將以自由、民主、多元、國際化、環境可持續性、家庭友善、先進型城市作為城市約章(City Charter)。

愛爾蘭是英語國家、普通法制度、又是歐盟成員國,亦是一個自由民主而充滿活力的年輕國家。由於當地的公司稅率是歐盟中最低,只有12.5%,所以近年很多全球頂尖的科技公司在愛爾蘭設立歐洲總部。而更有趣的是根據他們今年初公佈的國家規劃大綱(National Planning Framework),他們預計到2040年,人口將由現時的490萬增加100萬到590萬。

另外,規劃大綱內其中一個重要發展策略,就是要在都柏林以外六個區域,發展一些新城市,以減輕都柏林的發展壓力,將增加的人口在全國範圍比較平均地分佈。還有一點對香港金融人才比較吸引,是愛爾蘭在英國脫歐之後,肯定可以從離開英國的金融業中分一杯羹,而該國的資產管理資格似乎亦有機會同香港的資格互認。當然,我們還不想像香港過去那麼單一的發展,希望能把香港的製造業、醫療健康、科技等行業引領過去,在我們的ICC內發展工業園區、醫療和科技園區等產業。

五年前經歷雨傘運動和去年的反送中運動,香港人已經與國際社會緊密連結起來,充分展現了香港人的軟實力,更建立了香港人自己的品牌、形象和國際網絡。相信很多國家對香港人有一定程度的認同和接受。而他們發展的ICC除了可以創造一個信念相同的群居效果之外,亦會藉著各方對國際特設城市的投入和資源形成協同效應,幫助其他未符條件的香港人移居。

資料來源: https://www.hkcnews.com/article/30146/香港人-30146/香港人的第三選項-國際特設城市出路-?fbclid=IwAR2MAlHObdwLPXOqjw5jJUqa7D2o_4ULpuBvTViUOLSZD9By2R2tjtss4tM

Share:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on linkedin
Share on twitter
Share on google
Share on telegram
On Key

Related Posts

18-24/07 本週出租紀錄

本周英國物業的出租紀錄為位於East Kilbride的一房Flat單位,當地社區設施完善,為蘇格蘭著名的市鎮,吸引了不少居民居住。恭喜黃小姐成功租出樓盤,由確認購買指示至收樓約用了兩個月時間。此樓盤租金回報率為12.6%。

永居同入籍有咩分別?申請PR要坐幾耐移民監?

經常會有唔同嘅朋友問,成功移民嘅定義係咩?時常聽到嘅永居即係咩意思?同入籍又有咩分別?喺移民公司嘅角度睇,其實當一個人或者一個家庭成功取得永居身份後,就已經等於移民。跟住不如即刻睇下永居同入籍嘅分別,以及唔同國家對永居年期嘅要求啦! 永居 VS 入籍 永居即擁有在某國合法居住、工作、讀書、自由出入境嘅權利等,同時為當地稅務居民,可以享有不同福利及津貼,例如醫療、房屋、借貸等。 而入籍代表你正式成為該國公民,亦有可能要放棄原有國籍(視乎移民國家接唔接納雙重國籍)。入籍後同永居身份最大嘅分別就係是否擁有投票權、選舉及被選舉權,以及申請政府、公共機構的工作嘅權利。 永居 入籍 居住權 ✓ ✓ 工作、讀書權 ✓ ✓ 自由出入境 ✓ ✓ 申請福利或津貼權 ✓ ✓ 投票權 ✓ 選舉及被選舉權 ✓ 申請政府、公共機構權利

04-10/07 本週出租紀錄

本周英國物業的出租紀錄為位於East Kilbride的一房Flat單位,當地社區設施完善,為蘇格蘭著名的市鎮,吸引了不少居民居住。恭喜黃小姐成功租出樓盤,由確認購買指示至收樓約用了兩個月時間。此樓盤租金回報率為12.6%。